Copyright by

Lilly Gutzeit, Okt. 2020

 

IMG_5526
IMG_5526
IMG_5557
IMG_5557
IMG_5575
IMG_5575
IMG_5580
IMG_5580
IMG_5596
IMG_5596
IMG_5608
IMG_5608
IMG_5620
IMG_5620
IMG_5622
IMG_5622
IMG_5651
IMG_5651
IMG_5666
IMG_5666
IMG_5671
IMG_5671
IMG_5687
IMG_5687
Jimmy-Köln-Tauben
Jimmy-Köln-Tauben